Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Michal Hvozda a triedenie odpadu

Zverejnené na stránke: 7. decembra 2017 | Oznam zverejnil:

Erik Forgač dodržal zákon o odpadoch. Erik Forgač pripravil koše na separovaný odpad. Modrý kôš je na papier, žltý kôš je na plasty, zelený kôš je na sklo. Michal Hvozda dodržuje zákon o odpadoch. Textilná dielna začal dodržiavať zákon o odpadoch Obal od sladkostí som hodil do koša na plasty. MOJE papiere som hodil do koša na papier. Ostatný odpad som hodil do koša na komunálny odpad. Erik Forgáč je sfanatizovaný zo separovania odpadov. Naučil som dodržiavať zákon o odpadoch. Fľaše hodím do kontajnera na plasty. Skartovaný papier hodím do kontajnera na papier. SOM FANATIK. Pani upratovačka Alžbeta Babicova vysype kôs na komunálny odpad. PRI KONAJNERI SOM sfanatizovaný. OD 1.1. 2016 je v platnosti zákon o odpadoch. Od 1 januára je v platnosti zákon o odpadoch. BIO ODPAD hodím do koša na BIO ODPAD hodím BIO ODPAD hodím do koša BIO ODPAD hodím do koša na BIO ODPAD…

Michal Hvozda (textilná dielňa)-- KONIEC OZNAMU --