Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Pozvánka na Adventné tvorivé dielne

Zverejnené na stránke: 24. novembra 2017 | Oznam zverejnil:

Milí naši klienti, rodičia, rodinní príbuzní, priatelia.

Tešíme sa na Vás :o)-- KONIEC OZNAMU --