Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Plavecké preteky (2017)

Zverejnené na stránke: 24. novembra 2017 | Oznam zverejnil:

alebo 9. ročník Regionálnych plaveckých pretekov pre ľudí s mentálnym postihnutím

Piatok, 24. 11. 2017

Ak pozorne sledujete akcie, ktoré organizuje naše zariadenie počas roka, istotne uznáte, že plavecké preteky patria medzi najväčšie podujatia, možno aj v Bratislavskom kraji, špeciálne určené pre komunitu ľudí s inakosťou.

Hneď na úvod by som vyzdvihol prácu našej bývalej kolegyne Beaty Pavelekovej, ktorá v polovici tohto roka odišla do dôchodku. Stála pri zrode plaveckých pretekov, ich každoročnej organizácii a celkovom tútorstve tohto diela.

Ja osobne som sa zúčastnil na 6-tich ročníkoch. No až teraz si plus mínus viem predstaviť, čo všetko obnáša organizácia tohto diela. Beatka, klobúk dolu.

Bez ohľadu na to, že na mňa v piatok doľahla únava oveľa skôr ako inokedy, tlel vo mne dobrý pocit. To bola posledná vec, na ktorú si spomínam skôr než som zaspal.

Keďže sme tento rok organizovali preteky v novom zložení, čakalo na nás niekoľko prekvapení (čítaj komplikácií), ktoré sa však podarilo prekonať k všeobecnej spokojnosti. Prvou z nich bola nečakaná zmena termínu, ku ktorej sme museli pristúpiť. Dôvod nie je dôležitý. Naopak. Spomínam to preto, že sa stal presný opak mojich osobných očakávaní. Namiesto toho, aby sa jednotlivé tímy odhlásili, prihlásilo sa ich ešte viac. Celkovo sme v tomto roku zaevidovali 17 družstiev.

Priestor plavárne na Fakulte telesnej výchovy a športu UK ponúkol dokonalé miesto na oslavu úspechov pre každéh, kto miluje vodu. Týmto by som chcel vyzdvihnúť mnohých jednotlivcov, ktorý rok od roka zlepšujú svoju techniku v plávaní a je to skutočne vidieť. Spomínam si na niektorých plavcov, ktorý ešte pred niekoľkými rokmi nevedeli plávať, ba dokonca ani len vojsť do vody. Za mnohé výkony by sa veru nehanbil nikto z nás. Gratulujem, priatelia. Som veľmi rád, že Vás poznám. Za naše zariadenie sa v tomto roku zúčastnili nasledovní športovci: Mojmír Cikrai, Ivan Čietek, Ján Korčok, Mário Križan, Ivana Vančová, Alžbeta Molnárová, Robert Rosenberg, Matej Kurčík.

Nedá mi nespomenúť aj ľudí, ktorí za napredovaním svojich zverencov stoja. Či už ide o pedagógov, vychovávateľov, asistentov, rodičov, trénerov, kohokoľvek. Aj vďaka ich úsiliu a vytrvalosti mohli títo ŠPORTOVCI zažiariť a zažiť úspech, ktorý im právom patrí.

Naše ĎAKUJEM patrí aj mnohým iným:

Prof. PaedDr. Yvetta Macejková – za to, že aj vďaka nej majú preteky domov,

študenti FTVŠ UK – za ich nezištné dobrovoľníctvo počas celej akcie,

Adam a Zoltán (študenti FTVŠ) – za výnimočný program ukážky záchrannej akcie vo vode,

Plk. Ing. Miroslav Ištván – za jeho osobnú prítomnosť na akcii,

vojaci čestnej stráže prezidenta SR – rovnako za nezištné dobrovoľníctvo počas celej akcie,

Michal Pavelek – za neomylnú a rýchlu IT podporu, vďaka čomu boli výsledky včas spracované,

organizačný tím kolegov DSSpKM – ste super!

Text: E. Forgáč, foto: J. Krupová-- KONIEC OZNAMU --