Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Michal Hvozda a motokárový deň v Kartarena

Zverejnené na stránke: 17. novembra 2017 | Oznam zverejnil:

DŇA 30. 05. 2017 IŠLI NA MOTOKÁROVÝ AREÁL 83 NA ZOCHOVU, POTOM 80 NA KOPČIANSKU. IŠLI SME OKOLO ŽELEZNIČNEJ STANICE V PETRŽALKE. POTOM IŠLI PEŠI K MOTOKÁROVÉMU AREALU. S IVANOU VANČOVOU VOZIL SOM SA NA MOTOKÁRE. V MOTOKÁROVOM AREALI BOLI MAŠKRTY. V MOTOKÁROVOM AREALI MAŠKRTIL SOM TRUBIČKY. V MOTOKÁROVOM AREALI BOLI PRILBY? MOTOKÁROVÉ OBLEČENIE A ČIAPKY S OČAMI NA HLAVU. NA MOTOKÁROVY AREAL PRIŠLI PSY. NA MOTOKÁROVOM AREALI BOLA CANISTERAPIA. PO MOTOKÁROVOM AREALI VODIL SOM PSA NA VODITKU. DOSTALI SME DARČEKY. DARČEKY ODNIESOL SOM. ROZLÚČILI SME SME SA S NIMI. PEŠI IŠLI SME DO DSSpKM. VIDEL SOM VLAK Z VIEDNE DO BRATISLAVY PETRŽALKY: BOLI HASIČI. POLIEVAL SOM ZEM. SADOL SOM DO HASIČSKÉHO AUTA. NA ŽELEZNIČNEJ STANICI V PETRŽALKE STÁL VLAK DO VIEDNE. NASPӒŤ IŠLI SME OKOLO ŽELEZNIČNEJ STANICE V PETRŽALKE. CESTOVALI SME 80 NA ZOCHOVU, POTOM 84 NA LIPSKÉHO. PRIŠLI SME DO DSSpKM POOBEDE. POTOM IŠLI SME NA OBED. PRIPRAVOVAL SOM NA ŠPORTOVÉ HRY.

Michal Hvozda (textilná skupina)-- KONIEC OZNAMU --