Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Desatoro opatrení v DSSpKM od 01. 09. do 30. 09. 2020

  1. za každého klienta, ktorý nebol v zariadení dlhšie ako 2 týždne, je povinný jeho rodič alebo zákonný zástupca, vyplniť ČESTNÉ PREHLÁSENIE o bezinfekčnosti,
  2. VSTUP RODIČOV DO BUDOVY je zrušený, resp. obmedzený, na nevyhnutné minimum = odovzdať a prebrať dieťa pri dverách,
  3. v prípade vstupu do budovy – pohybovať sa len s rúškami a po použití dezinfekcie na ruky,
  4. pravidelné meranie teploty prichádzajúcim klientom – nemusí byť hneď pri vstupe,
  5. dezinfikovanie priestorov a permanentné využívanie germicídnych žiaričov počas dňa,
  6. ZÁKAZ NÁVŠTEV na celoročnom pobyte VO VNÚTORNÝCH  PRIESTORCH,
  7. obmedzenie odchodov klientov na celoročnom pobyte do domácej starostlivosti,
  8. zberné skupiny – ostávajú podľa rozhodnutia vedúcich úsekov,
  9. klienti z celoročného pobytu budú naďalej dochádzať na Lipského,
  10. zdravý rozum a ohľaduplnosť ešte nikoho nezabili – tak to určite zvládneme aj my!

Mgr. Jana Čajágiová, riaditeľka DSSpKM

Pozor, zmena termínu!!!!!

Zverejnené na stránke: 12. októbra 2017 | Oznam zverejnil:

Milí priatelia!

Z dôvodu odstávky elektriny v celom objekte FTVŠ akurát v termíne Plaveckých pretekov dňa 10. 11. 2017, sme boli nútení naše podujatie  p r e l o ž i ť   na nový termín – 24. novembra 2017.

Pozývame Vás na

9. ročník regionálnych plaveckých pretekov ľudí s mentálnym znevýhodnením

10. novembra 2017 24. novembra o 9:00 h

na bazéne FTVŠ UK na Lafranconi, Nábr. arm. gen. L. Svobodu č. 9, Bratislava

Organizátor: Bratislavský samosprávny kraj a Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých

Spoluorganizátori: FTVŠ UK, Katedra športov v prírode a plávania

Finančný sponzor: Neinvestičný fond TU SME

Dobrovoľníci: Čestná stráž prezidenta Slovenskej republiky a ďalší    

Štartovné: bez úhrady

Stravovanie a pitný režim: zabezpečené

Vybavenie na bazén: plavci – plavky, kúpacia čiapka, šľapky, osuška, (kúpací plášť, plavecké okuliare), príp. sušič vlasov (nie je vo výbave šatní), doprovod – šľapky, ľahké oblečenie (tričko, krátke nohavice)

Prihlášky posielajte na e-mailovú adresu: gulova@dsspkm.sk     

TERMÍN UZÁVIERKY PRIHLÁŠOK JE  23. OKTÓBER 2017!!!

Koordinátorka pretekov: Mgr. Silvia Gulová, tel. č.: 02/644 62 052

 

 -- KONIEC OZNAMU --