Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Bienále ilustrácií Bratislava (2017)

Zverejnené na stránke: 21. septembra 2017 | Oznam zverejnil:

Dňa 21. 09. 2017 boli sme na Bienale Ilustrácii Bratislava. Bienale Ilustrácii Bratislava je vystavené v Slovenskom Národnom Múzeu na Vajanskom Nábreží v Bratislave. Bienale Ilustrácii Bratislava je Fantastické. Fantasticky páčilo sa mi Bienale Ilustrácii Bratislava: Bulharsko, Česko, Čína, Dánsko, Estónsko, Japonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Poľsko, Rakúsko, Rusko, Fínsko, Švédsko, Ukrajina, Taliansko, Mexiko, Kanada, USA, Veľká británia, Bielorusko, Slovensko, Nemecko, Slovinsko, Juhoafrická Republika, Južná Korea, Bosna a Hercegovina, India, Chorvátsko, Nórsko, Španielsko. Z Bienale Ilustrácii Bratislava sme išli električkou cez Starý most do Petržalky, prestúpili sme na autobus 84. Autobusom 84 išli sme do DSSpKM.

Text: M. Hvozda (skupina textilná dielňa), foto: J. Orosziová-- KONIEC OZNAMU --