Centrum sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Ďakujeme za dar

Zverejnené na stránke: 19. septembra 2017 | Oznam zverejnil:

Ďakujeme Kníhviazačstvu J+D, spol. s r.o. za septembrový dar v podobe 50 ks lepenkových krabičiek na pracovné pomôcky pre edukáciu našich detí s autizmom v špecializovanom zariadení.-- KONIEC OZNAMU --