Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Výlet na Počúvadlianskom jazere (2017)

Zverejnené na stránke: 25. augusta 2017 | Oznam zverejnil:

Po krásnych zážitkoch z roku 2016 sme sa aj tento rok rozhodli výletovať s našimi “ročákmi“ z T+R pri banskoštiavnickom tajchu Počúvadlo. V chate West sme strávili 5 zážitkov plných dní od 21. do 25. augusta 2017. Cesta (tam aj späť) prebiehala v poriadku, trvala aj s prestávkami necelé tri hodiny. Voľný čas sme trávili pestrými prechádzkami po okolitej prírode, návštevou baníckeho múzea a vzostupu do štôlne Svätý Bartolomej, slnením sa pri vode a využitím vodných bicyklov. Terasa a záhrada pri chate umožnili rovnako plnohodnotné trávenie relaxačných chvíľ,  opekanie dobrôt na ohni či diskotéku J. Čerstvý vzduch, veľa pohybu, dobrá nálada a v neposlednom rade súdržný kolektív dokázali opäť vyčarovať každému prijímateľovi sociálnej služby úsmev na tvári. My sme sa podobne ako minulý rok presvedčili, že podobné aktivity majú zmysel!

„Ďakujeme, že vďaka 2 percentám mohli sme na Počúvadle zažiť krásny čas.

I tento krát sme boli všetci v pohode, tí, čo si trúfli bicyklovali sa na vode.

Ďakujeme moc, veď aj vďaka Vašej dani, mohli sme vidieť ako to vyzerá v štiavnickej bani.

Popri jazere obklopeným lesným drevom, niektorí začínali ranným behom.

A, samozrejme, že najedení sme boli dosýta. A ďalšia prosba na Vás sa nám už naskytá,

či by ste i o rok mohli na nás myslieť? Na Počúvadlo chceli by sme zas ísť pozrieť!“

Text: Z. Knézelová, P. Fojt, Foto: archív T+R

 -- KONIEC OZNAMU --