Centrum sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Bratislavský týždeň dobrovoľníctva

Zverejnené na stránke: 21. augusta 2017 | Oznam zverejnil:

Keďže práce je u nás vždy dosť a veľmi si vážime pomoc dobrovoľníkov, aj tento rok sme sa zapojili do Bratislavského týždňa dobrovoľníctva, ktorý organizuje Bratislavské dobrovoľnícke centrum (BDC) v dňoch 16. – 22. 09. 2017. Naším dňom bude 20. september 2017, kedy u nás budú prebiehať nasledovné aktivity:

Ak by ste mali chuť pridať svoju ruku k dielu a stráviť s nami príjemný pracovný deň, radi Vás privítame a uvidíme :o)-- KONIEC OZNAMU --