Centrum sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Rozrástli sme sa

Zverejnené na stránke: 16. augusta 2017 | Oznam zverejnil:

V Domove sociálnych služieb prof. Karola Matulaya, ktorého zriaďovateľom je Bratislavský samosprávny kraj  sa 1. augusta 2017 otvorila nová skupina pre 6 malých detí s poruchou autistického spektra vo veku od 3 – 8 rokov. Nová skupina je súčasťou špecializovaného zaradenia, ktoré funguje v DSS prof. Karola Matulaya, čím sa zvýšila kapacita z pôvodných 17 na 23 miest. Vďaka podpore odboru sociálnych vecí BSK sa sociálna služba môže poskytnúť ďalším rodinám s malými deťmi, ktoré sú v evidencii žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v špecializovanom zariadení s diagnózou „porucha autistického spektra“.

 -- KONIEC OZNAMU --