Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Desatoro opatrení v DSSpKM od 01. 09. do 30. 09. 2020

  1. za každého klienta, ktorý nebol v zariadení dlhšie ako 2 týždne, je povinný jeho rodič alebo zákonný zástupca, vyplniť ČESTNÉ PREHLÁSENIE o bezinfekčnosti,
  2. VSTUP RODIČOV DO BUDOVY je zrušený, resp. obmedzený, na nevyhnutné minimum = odovzdať a prebrať dieťa pri dverách,
  3. v prípade vstupu do budovy – pohybovať sa len s rúškami a po použití dezinfekcie na ruky,
  4. pravidelné meranie teploty prichádzajúcim klientom – nemusí byť hneď pri vstupe,
  5. dezinfikovanie priestorov a permanentné využívanie germicídnych žiaričov počas dňa,
  6. ZÁKAZ NÁVŠTEV na celoročnom pobyte VO VNÚTORNÝCH  PRIESTORCH,
  7. obmedzenie odchodov klientov na celoročnom pobyte do domácej starostlivosti,
  8. zberné skupiny – ostávajú podľa rozhodnutia vedúcich úsekov,
  9. klienti z celoročného pobytu budú naďalej dochádzať na Lipského,
  10. zdravý rozum a ohľaduplnosť ešte nikoho nezabili – tak to určite zvládneme aj my!

Mgr. Jana Čajágiová, riaditeľka DSSpKM

Poďakovanie

Zverejnené na stránke: 27. júna 2017 | Oznam zverejnil:

Milí rodičia, milí Matuayovci a priatelia DSSpKM!

Z úprimného srdca Vám a Vašim deťom ďakujem za milé gratulácie, nádherné kytice kvetov, milé darčeky a prekvapenia, ktoré ste mi darovali, za Vaše  slová vďaky a uznania. Veľmi si to vážim.

Tak, ako som vyše 20 rokov rada a s láskou rozdávala všetkým moje srdce, životné, športové vedomosti a skúsenosti, tak sa mi od Vás a našich milých Matulayovcov dostalo veľa milých slov, úsmevov, pohladení aj objatí, ktoré mi po celé tie roky dodávali silu, motiváciu a elán do práce. Naši klienti  ma naučili trpezlivosti a vzájomnému pochopeniu.

Teší ma, že som dostala životnú príležitosť pracovať práve v tomto zariadení v kruhu milých kolegýň a kolegov. Myslím tým nielen zamestnancov úseku výchovy a sociálnej práce, ale aj úseku zdravotného, technického aj ekonomického. Navzájom sme si odovzdávali rady, skúsenosti, boli sme si oporou pri práci.

„Pyžamová párty“, ktorú oficiálne zamestnanci pripravovali sa zmenila na milú rozlúčku pri príležitosti môjho odchodu do dôchodku. Pripravovali ju všetci tajne a potichu, aby ma prekvapili. To sa im teda podarilo. Dostala som tóóóľko darčekov, že ak si každý deň jeden pozriem, bude to ako vianočný kalendár. (Možno aj na dlhšie.) ?

Ešte raz za všetko srdečne ďakujem a prajem Vám príjemné leto.

S úctou Beata Paveleková

PS: A nezabudnite, že šport a pohyb je pre život dôležitý. ?

Bratislava dňa 27. júna 2017­­­­­­­-- KONIEC OZNAMU --