Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Raňajky s arte (2017)

Zverejnené na stránke: 23. júna 2017 | Oznam zverejnil:

Tento rok v júni, 22. 06. 2017, sme v  súvislosti s našou pravidelnou predajnou výstavou Geniálny Amedeo po prvý krát pripravili aj seminár s názvom Raňajky s Arte. Iniciátorkou bola vedúca Úseku diagnostiky a autizmu, Jana Čajágiová, ktorá ho moderovala spolu s Monikou Bárdošovou.  Seminár sa konal v priestoroch Kafé Scherz na Palisádach. Spoločnou témou stretnutia boli pohľady na prácu s klientmi  prostredníctvom arteterapie. Oslovili sme preto viacerých ľudí, ktorí pracujú na poli výtvarnej a terapeutickej práce s klientmi s rôznym druhom postihnutia, aby v krátkej prezentácii predstavili svoju činnosť a pozdieľali sa so svojimi skúsenosťami. Semináru sa zúčastnili terapeuti pôsobiaci na školách a v rôznych zariadeniach sociálnych služieb.

Na úvod vystúpila pani prof. Šicková s témou „Začiatky v DSSpKM“. Svoj príspevok pojala  spomienkovo a vrátila sa v ňom do ranných 80-tych rokov, keď stála pri vzniku keramickej dielne a výtvarných aktivít v našom zariadení. Pán Beliš, ktorý na tieto jej aktivity nadviazal predstavil svoj prístup ku klientom výtvarným činnostiam v „ÚpKM“ počas rokov, ktoré v zariadení pôsobil. Momentálne sa venuje “landartu“ a voľnej tvorbe. Pani Detvajová prezentovala arteteraputickú prácu s klientmi s poruchou autistického spektra v keramickej dielni a p. Jakubcová zase pripravila prednášku a video prezentáciu na tému „Práca s klientmi s mentálnym postihnutím prostredníctvom textilnej tvorby.“ Pani Beníčková porozprávala o svojich skúsenostiach s arteterapiou a pôsobení v rôznych zariadeniach sociálnych služieb na Slovensku a v Rakúsku. S kolegyňou Renátou Frešovou sme v rámci workshopu pripravili prezentáciu, v ktorej sme predstavili našu aktuálnu arteterapeutickú prácu s klientmi v DSSpKM a spomenuli sme význam vzťahu ako dôležitej súčasti arteterapeutickej práce. Predstavili sme aj niekoľko profilov našich klientov a ich tvorbu. Niektoré práce sme priblížili prostredníctvom fotografií a videozáznamov. Našou východiskovou pozíciou bolo presvedčenie, že samotná arteterapia nie je iba o maľovaní obrázkov, ale aj – do istej miery – o rozhodovaní sa klienta  pri procese tvorby, o diskusii, spoločnom vymýšľaní tém a ich spracovaní, o výbere výtvarných médií, farieb a podobne.

Na záver nášho vstupu sme ešte z časti odprezentovali príspevok pani Pekárovej publikovaný už dávnejšie v časopise Informácie ZPMP, v ktorom dávala do povedomia spôsob terapeutickej práce v našom DSSpKM.

Cieľ samotného semináru bol v odovzdaní si skúseností a získaní istého prehľadu o tom ako sa na poli arteterapeutickej práce s ľuďmi s mentálnym postihnutím a PAS pracuje v našom okolí. Myslím, že akcia naplnila naše očakávanie a rovnako sa nám dostalo aj pozitívnej spätnej väzby od zúčastnených, takže na pláne máme aj druhé pokračovanie.

Text:  M. Kralovič, foto: E. Forgáč-- KONIEC OZNAMU --