Centrum sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Ďakujeme za dar

Zverejnené na stránke: 23. júna 2017 | Oznam zverejnil:

Ďakujeme firme dm drogerie markt, ktorá nám v júni darovala 50 ks paliet na aktivity v našej drevárske dielni.-- KONIEC OZNAMU --