Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Geniálny Amedeo (2017)

Zverejnené na stránke: 21. júna 2017 | Oznam zverejnil:

Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja v spolupráci s kaviarňou Kafe Scherz usporiadal už 8. ročník výstavy reprodukovaných diel a voľnej tvorby ľudí s mentálnym postihnutím Geniálny Amedeo. Vernisáž výstavy a aukcia s možnosťou kúpy vybraných diel sa uskutočnila 21. 6. 2017.

Aktuálna výstava ponúka tvorbu klientov DSSpKM realizovanú v rokoch 2016/2017 pod vedením Renaty Frešovej a Mgr. Michala Kraloviča. Obrazy vznikali na hodinách arteterapie a počas výtvarných aktivít v malom, útulnom ateliéri. Rozmery miestnosti však neurčovali veľkosť diel. Ak predsa, tak iba čo sa ich šírky a dĺžky týka. Nie však ich hĺbky. Každý rok sa snažíme priniesť prehliadku z tvorby z posledného obdobia, s klientmi skúšame nové témy, prístupy, postupy a veríme, že tak tomu bolo i tento rok.

Aj tento krát nám zostal verný kunsthistorik, galerista a vysokoškolský pedagóg PhDr. Ľuboslav Móza, ktorý sa celej aukcie veľmi ochotne zhostil svojím nezameniteľným štýlom a tým  potvrdil, že je stále naším priaznivcom a podporovateľom.

Už osvedčená moderátorská dvojica – Lucia Kralovičová a Erik Forgáč – nás príjemne a prirodzene sprevádzala celým večerom. Pre všetkých prítomných bolo milým osviežením hudobno – spevácke vystúpenie nášho kolegu z DSS ROZSUTEC Ondreja Molitorisa a prednes poézie žiačky ZUŠ.

Text: I. Bezáková, M. Kralovič, Foto: J. Farkašová-- KONIEC OZNAMU --