Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Športové hry (2017)

Zverejnené na stránke: 31. mája 2017 | Oznam zverejnil:

Na športových hrách, ktoré sa konali 31. mája 2017, sme opäť športovali, behali, skákali, hádzali loptami, bicyklovali, a všelijako zábavne športovali. Potom bola dobrá muzika a všetci sme sa cítili dobre.

Toto nadšenie a športovú atmosféru s nami zdieľali aj kamaráti z iných zariadení v pôsobnosti BSK. Zúčastnení športovci boli odhodlaní súťažiť a získať medailu. A to sa im aj podarilo.

Podporu a veľa úspechov im pri zahájení poprial starosta mestskej časti Dúbravka, pán M. Zaťovič a naša pani riaditeľka, E. Kruzslíková. Športovci sa prebojovali najrôznejšími disciplínami od ťahania autíčka cez skoky a hody do diaľky až po beh cez prekážky. Každý v tento deň zdolával tú svoju prekážku a vydal zo seba to najlepšie. Niektorí to zvládli ľahko, iní s istou mierou podpory, čím zapojili do športovania aj nás, zamestnancov, a tak nám umožnili vypustiť nášho športového ducha. Na záver zamestnanci, študentky aj vojaci odbehli čestnú Matulayovu míľu.

Športovci si okrem medailí odniesli aj pocity, aké je to stáť na stupni víťazov, cítiť sa ako víťaz a odchádzať ako víťaz. Pretože v tento deň zvíťazil každý. Radosť sa preniesla aj do záverečnej oslavy a tancovačky. Bolo krásne vidieť, že po celom dni oddaného športovania a súťaženia každý ešte vládal a chcel tancovať a zabávať sa.  Asi bude pravda, že šport prináša pocit šťastia.

Za to všetko patrí poďakovanie Beáte Pavelekovej – za organizáciu a priebeh celej akcie. Ďakujeme aj všetkým dobrovoľníkom a ľuďom, ktorí vo svojom voľnom čase prišli a podporili nás, študentom Pedagogickej a sociálnej akadémie pod vedením p. profesorky L. Štancelovej, vojakom Čestnej stráže prezidenta Slovenskej Republiky,  rodičom našich klientov, ktorí prišli povzbudzovať a výrazne nám aj pomáhali, Michalovi Pavelekovi za profesionálne spracovanie športových výsledkov. Ďakujeme aj všetkým zamestnancom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili, aby všetko fungovalo a aby naše športové hry boli také dobré, aké boli. Našim kuchárkam za to, že pripravili chutný obed pre obrovské množstvo hladných športovcov.

Veríme, že o rok sa opäť stretneme na tomto tradičnom športovom podujatí.

Text: A. Tulisová, Foto: J. Krupová

 -- KONIEC OZNAMU --