Centrum sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Projekt „Pomáhame Dúbravke“ (2017)

Zverejnené na stránke: 30. mája 2017 | Oznam zverejnil:

Vízia: Dlhodobá starostlivosť o širšie okolie vo forme zberu odpadkov.

Oblasť pôsobenia: Starostlivosť zasahuje prostredie orientačne medzi ulicami Harmincova, Lipského, Ľ Zúbka, vrátane parku Družba.

Ciele projektu:

„V súčasnosti pozorujem mnoho verejnoprospešných projektov, v ktorých dávajú jednotlivci či celé skupiny jasne najavo svoje postoje, alebo len jednoducho sú ochotní pridať svoju/e ruku/y k dielu. Pre mňa je veľmi dôležité zaujímať sa o prostredie, v ktorom pôsobíme, nech je to kdekoľvek. Každý z nás môže  prispieť svojou troškou, aby sa mnohým žilo lepšie… Prvotným impulzom bolo zavedenie prepracovaného spôsobu separovania odpadu v rámci celého zariadenia tak, aby z toho mohli ťažiť najmä naši prijímatelia sociálnej služby.“ čítať viac

„Ďakujeme starostovi Mestskej časti Bratislava –  Dúbravka, RNDr. Martinovi Zaťovičovi,

za podporu a nadšenie pre správne veci.“

Text a foto: E. Forgáč

IMG_4892 IMG_4926 IMG_4574

 -- KONIEC OZNAMU --