Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Desatoro opatrení v DSSpKM od 01. 09. do 30. 09. 2020

  1. za každého klienta, ktorý nebol v zariadení dlhšie ako 2 týždne, je povinný jeho rodič alebo zákonný zástupca, vyplniť ČESTNÉ PREHLÁSENIE o bezinfekčnosti,
  2. VSTUP RODIČOV DO BUDOVY je zrušený, resp. obmedzený, na nevyhnutné minimum = odovzdať a prebrať dieťa pri dverách,
  3. v prípade vstupu do budovy – pohybovať sa len s rúškami a po použití dezinfekcie na ruky,
  4. pravidelné meranie teploty prichádzajúcim klientom – nemusí byť hneď pri vstupe,
  5. dezinfikovanie priestorov a permanentné využívanie germicídnych žiaričov počas dňa,
  6. ZÁKAZ NÁVŠTEV na celoročnom pobyte VO VNÚTORNÝCH  PRIESTORCH,
  7. obmedzenie odchodov klientov na celoročnom pobyte do domácej starostlivosti,
  8. zberné skupiny – ostávajú podľa rozhodnutia vedúcich úsekov,
  9. klienti z celoročného pobytu budú naďalej dochádzať na Lipského,
  10. zdravý rozum a ohľaduplnosť ešte nikoho nezabili – tak to určite zvládneme aj my!

Mgr. Jana Čajágiová, riaditeľka DSSpKM

Projekt „Pomáhame Dúbravke“ (2017)

Zverejnené na stránke: 30. mája 2017 | Oznam zverejnil:

Vízia: Dlhodobá starostlivosť o širšie okolie vo forme zberu odpadkov.

Oblasť pôsobenia: Starostlivosť zasahuje prostredie orientačne medzi ulicami Harmincova, Lipského, Ľ Zúbka, vrátane parku Družba.

Ciele projektu:

„V súčasnosti pozorujem mnoho verejnoprospešných projektov, v ktorých dávajú jednotlivci či celé skupiny jasne najavo svoje postoje, alebo len jednoducho sú ochotní pridať svoju/e ruku/y k dielu. Pre mňa je veľmi dôležité zaujímať sa o prostredie, v ktorom pôsobíme, nech je to kdekoľvek. Každý z nás môže  prispieť svojou troškou, aby sa mnohým žilo lepšie… Prvotným impulzom bolo zavedenie prepracovaného spôsobu separovania odpadu v rámci celého zariadenia tak, aby z toho mohli ťažiť najmä naši prijímatelia sociálnej služby.“ čítať viac

„Ďakujeme starostovi Mestskej časti Bratislava –  Dúbravka, RNDr. Martinovi Zaťovičovi,

za podporu a nadšenie pre správne veci.“

Text a foto: E. Forgáč

IMG_4892 IMG_4926 IMG_4574

 -- KONIEC OZNAMU --