Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Stavanie mája (2017)

Zverejnené na stránke: 2. mája 2017 | Oznam zverejnil:

Kde sa vzal, tu sa vzal, v našej zelenej záhrade opäť stál.
Ovešaný mašľami všakovakých farieb, zasadený so všetkou poctou do zeme,
vytŕčal listy nielen k slnku, ale aj k nám, tancujúcim a spievajúcim v jeho tôni.
Kto? No predsa náš krásny máj, ktorý sme si 2. 5. 2017 postavili
a zároveň s úctou naše staré tradície sme si pripomenuli.

Text: A. Forgáčová, Foto: E. Forgáč

IMG_4952

IMG_4955 IMG_4956 IMG_4963 IMG_4964 IMG_4967 IMG_4930 IMG_4931 IMG_4933 IMG_4936 IMG_4938 IMG_4941 IMG_4944 IMG_4947-- KONIEC OZNAMU --