Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

FašiangBÁL (2017)

Zverejnené na stránke: 28. februára 2017 | Oznam zverejnil:

Veselosť, zábava, spev, tanec, hodovanie… aj takto by sme mohli charakterizovať prechodové obdobie

medzi zimou a jarou alebo od Troch kráľov do Popolcovej stredy, obdobie fašiangov. Veď staré známe

„Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide, kto nemá kožúška zima mu bude.

Ja nemám, ja nemám, len sa tak trasiem, dajte mi slaninky, nech sa popasiem.

Fašiangy, fašiangy, fašiangové časy, jedni pijú, druhí jedia za stolom klobásy.“

si vedeli zanôtiť už naši predkovia. Koniec fašiangového obdobia sme 28. februára 2017 zavŕšili ako inak ako FašiangBÁLom. Vyobliekali sme sa, síce nie do kožúškov, ale do krásnych šiat… naše nohy si poriadne „zakrepčili“ a hlasivky kde tu zanôtili na muzike DJ MonBar, ale i našich hostí z DSS Rozsutec, hudobnej skupiny DIVOZEL pod vedením Ondreja Molitorisa. Naše oči si zase vychutnali pohľad na naše tanečníčky pod vedením Betky Tulisovej i na skvelom tanečno-hudobnom vystúpení s mažoretskou paličkou Ivany Vančovej :o)

Text: A. Forgáčová, foto: P. Ondrušková

14 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13-- KONIEC OZNAMU --