Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Vianoce s nami (2016)

Zverejnené na stránke: 20. decembra 2016 | Oznam zverejnil:

Mikuláš je za nami. A pred nami, ako to už každý rok býva, sú pre mnohých tie najkrajšie sviatky v roku – Vianoce. Čas oddychu i stíšenia, čas pokoja i veselosti, čas blízkosti i rodiny, čas lásky i obdarovávania. To všetko nechýbalo ani u nás, keď sme sa 20.12.2016 spolu stretli v tomto predvianočnom čase, aby sme spolu strávili čas, opäť si pripomenuli o čom sú Vianoce i sa  navzájom obdarovali.

Ďakujeme Monike Bárdošovej, Michalovi Kralovičovi i všetkým spievajúcim z krúžku spievania, ktorí nás svojím spevom i nástrojmi viedli pri spievaní tej najznámejšej vianočnej piesne, „Tichá noc, svätá noc“.

A, samozrejme, nechýbal ani prípitok v podobe vynikajúceho vianočného punču a´la Peťa Ondrušková (naša sociálna pracovníčka) i vianočný obed, ryba so šalátom, pripravený našimi skvelými kuchárkami. Ďakujeme :o)

Text: A. Forgáčová, Foto: P. Ondrušková-- KONIEC OZNAMU --