Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Desatoro opatrení v DSSpKM od 01. 09. do 30. 09. 2020

  1. za každého klienta, ktorý nebol v zariadení dlhšie ako 2 týždne, je povinný jeho rodič alebo zákonný zástupca, vyplniť ČESTNÉ PREHLÁSENIE o bezinfekčnosti,
  2. VSTUP RODIČOV DO BUDOVY je zrušený, resp. obmedzený, na nevyhnutné minimum = odovzdať a prebrať dieťa pri dverách,
  3. v prípade vstupu do budovy – pohybovať sa len s rúškami a po použití dezinfekcie na ruky,
  4. pravidelné meranie teploty prichádzajúcim klientom – nemusí byť hneď pri vstupe,
  5. dezinfikovanie priestorov a permanentné využívanie germicídnych žiaričov počas dňa,
  6. ZÁKAZ NÁVŠTEV na celoročnom pobyte VO VNÚTORNÝCH  PRIESTORCH,
  7. obmedzenie odchodov klientov na celoročnom pobyte do domácej starostlivosti,
  8. zberné skupiny – ostávajú podľa rozhodnutia vedúcich úsekov,
  9. klienti z celoročného pobytu budú naďalej dochádzať na Lipského,
  10. zdravý rozum a ohľaduplnosť ešte nikoho nezabili – tak to určite zvládneme aj my!

Mgr. Jana Čajágiová, riaditeľka DSSpKM

Oznámenie o prieskume trhu

Zverejnené na stránke: 1. decembra 2016 | Oznam zverejnil:

Oznámenie o prieskume trhu – tonery tu + príloha tu

 

Oznámenie o prieskume trhu – čistiace potreby tu + príloha tu

 

Oznámenie o prieskume trhu – potraviny tu 

 

Oznámenie o prieskume trhu – výmena výplní stavebných otvorov budovy tu (nákresy tu)

 

Oznámenie o prieskume trhu – gastrolístky tu

 

Oznámenie o prieskume trhu  – 18. 11. 2016 – parný čistič tu

 

Oznámenie o prieskume trhu – 18. 11. 2016 – výmena potrubia TÚV tu 

 

Oznámenie o prieskume trhu – 18. 11. 2016 – oprava terasy tu a  tu 

 

Oznámenie o prieskume trhu – 21. 11. 2016 – chladnička tu 

 

Oznámenie o prieskume trhu – 2. 12. 2016 – potraviny tu 

Oznámenie o prieskume trhu – 6. 12. 2016 – Server tu 

Oznámenie o prieskume trhu – 9. 02. 2017 – Úprava priestorov tu 

Oznámenie o prieskume trhu – 26. 02. 2017 – Chladená strava tu

Oznámenie o prieskume trhu – stavebné úpravy tu

 

Oznámenie o prieskume trhu – 05. 04. 2017 – Mrazené potraviny tu-- KONIEC OZNAMU --