Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Národné plavecké preteky SHŠO (2016)

Zverejnené na stránke: 11. novembra 2016 | Oznam zverejnil:

Národné plavecké preteky v plávaní SHŠO dňa 11.11.2016. Z DSSpKM sa zúčastnilo 7 plavcov.
Tak ako v atletike, aj v plávaní boli najprv zaraďovacie kolá. Poobede sa plávalo finále, kde už išlo o medaily. N

Text a foto: B. Paveleková-- KONIEC OZNAMU --