Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Regionálne plavecké preteky (2016) 

Zverejnené na stránke: 21. októbra 2016 | Oznam zverejnil:

V októbrový piatok, 21.10.2016, sa konal 8. ročník Regionálnych plaveckých pretekov pre ľudí s mentálnym postihnutím.
Stretli sme sa opäť v známom prostredí FTVŠ UK. Prezentácia sa začala skoro ráno a športovci, organizátori aj dobrovoľníci prišli súťaživo a dobre naladení. Už tradične nechýbali ani dobrovoľníci z radov vojakov z Útvaru čestnej stráže prezidenta Slovenskej republiky, študenti a učitelia FTVŠ UK z katedry športov v prírode a plávania pod vedením prof. PaedDr. Yvetty Macejkovej, PhD.
Na úvod pretekov nám študentka fakulty predviedla ukážku vystúpenia aquabel, s ktorou reprezentovali na olympijských
hrách v Barcelone. Regionálnych plaveckých pretekov sa zúčastnilo 17 organizáciív počte 62 plavcov. Súťažilo sa v disciplínach prsia a voľný spôsob na 25, 50 a 100 m. Pre niektorých športovcov boli pripravené aj prispôsobené disciplíny: preplávanie s pomôckou a bez pomôcky 16 m. Vrcholom pretekov boli štafety.

Naši plavci štartovali v integrovanej štafete, v ktorej súťažili okrem Borisa Hajdúcha a Mojmíra Cikraia – športovcov s mentálnym znevýhodnením aj dobrovoľníci – vojaci Čestnej stráže prezidenta republiky. Umiestnili sa na peknom treťom mieste.
Naši plavci boli úspešní aj v iných disciplínach. Mário Križan a Ján Procházka po prvýkrát plávali v hlbokom bazéne.
Janko preplával 25 m prsia bez prerušenia, čo bol jeho najväčší úspech. Mário plával v krajnej dráhe a niekoľkokrát
si potreboval oddýchnuť držiac sa okraja. Veríme, že o rok zapláva 25 m bez problémov.
Umiestnenie plavcov DSSpKM v hlavných disciplínach boli nasledovné:
Ivana Vančová 25 m prsia 00:40,12 4. miesto + 25 m v. spôsob 00: 44,12 3. miesto
Mojmír Cikrai 25 m prsia muži do 30. rokov 00: 28,71 1. miesto + 25 m v. spôsob do 30. rokov 00:27,86 4. miesto
Ivan Čietek 25 m prsia muži nad 30. rokov 01:03,53 8. miesto + 25 m v. spôsob nad 30. rokov 00:52,92 8. miesto
Ján Korčok 25 m prsia muži do 30 rokov 00:54,63 3. miesto + 25 m v. spôsob mládež chlapci 00:38,00 4. miesto
Vladimír Valenta 25 m prsia muži nad 35. rokov 01:00,31 7. miesto + 25 m v. spôsob nad 35. rokovv 01:08,06 9. miesto
Boris Hajdúch 25 m prsia muži do 35 rokov 00:25,16 1. miesto
Ján Procházka 25 m prsia muži do 30. rokov 01:00,20 4. miesto
Mário Križan 25 m v. spôsob do 30. rokov 01:00,44 8. miesto
Plavci, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach dostali kovové medaily a vecné ceny, ostatní zúčastnení keramické
medaily. Na akciu finančne prispel n.f. „TU SME“ a o.z. „Tu sme doma“. Srdečne ďakujeme.
Pretekárov prišli povzbudiť aj klienti a rodičia, ktorí výborné výsledky odmenili štedrým potleskom. Všetkým plavcom úprimne gratulujeme za úspechy a reprezentáciu DSSpKM.

Text: B. Paveleková, Foto: J. Krupová

IMG_4026 IMG_4032 IMG_4074 IMG_3969 IMG_3992 IMG_3996-- KONIEC OZNAMU --