Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Spievajme na ľudovú nôtu (2016)

Zverejnené na stránke: 13. októbra 2016 | Oznam zverejnil:

13.10.2016 sme sa opäť vybrali do DK Sološnica, kde sa  konal už 8. ročník medzinárodného stretnutia  pri ľudovej piesni – „Spievajme na ľudovú nôtu“, ktorý organizuje DSS Plavecké Podhradie.

Z nášho zariadenia sa speváckej súťaže zúčastnilo 5 prijímateľov SS: Alenka Semaníková, Janka  Valentová,  Ivana Vančová,  Boris Hajdúch a Mojmír Cikrai. Pripravili sme si 4 ľudové piesne  a zožali sme veľký potlesk, dokonca, aj osobne pochvalu od seniorov, ktorí vystupovali so svojim speváckym zborom.  No a po dobrom obede sa naši speváci pozvŕtali v rytmoch skupiny Kabrňáci z Tloskova, a v popoludňajších hodinách sme sa spokojní, vyspievaní, vytancovaní a nasýtení  pobrali kľukatými cestami Záhoria domov.

Text a foto: M. Bárdošová

solosnica 045-- KONIEC OZNAMU --