Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Stavanie prístrešku (2016)

Zverejnené na stránke: 28. septembra 2016 | Oznam zverejnil:

Prístrešok uzrel svetlo sveta vďaka ochotným rukám našich zamestnancov – Erik Forgáč (ktorý je zároveň nositeľom celej vízie), Damir Selimovič, Jaro Koterba, Milan Svitok, Laco Molnár, Michal Kralovič, Janka Farkašová i klientov – Sandra Ebringerová, Mojmír Cikrai, Palko Hudl, Majo Križan, Boris Pánis, Janko Procházka a Vladko Valenta.

Ďakujeme Nadácii Markíza za možnosť zrealizovať jeho výstavbu prostredníctvom schváleného projektu a finančnej podpory.

A prečo vlastne prístrešok?

„Rôznorodosť klientely využívajúcej sociálnu službu nás prinútilo stále viac sa otvárať smerom mimo naše zariadenie, k ľuďom z blízkeho i širšieho okolia, ktorého súčasťou sme aj my.

…snaha postupne zatraktívniť a sprístupniť prostredie domova sociálnych služieb. Snaha aktívne sa zapojiť svojou troškou do skvalitnenia prostredia v našom okolí a v neposlednom rade snaha vyslať integračný impulz od nás. Sme si vedomí totiž toho, že aj my máme čo ponúknuť prostrediu a ľuďom v našom okolí.

Naše priestorové kapacity sú však nedostačujúce na to, aby sme to dokázali v rámci interiéru. Toto je jeden z dôvodov, prečo sme sa rozhodli pre stavbu prístrešku pred spoločenskou miestnosťou. Areál pred touto miestnosťou sa aktívne využíva na voľnočasové aktivity tak pre DSSpKM, ako aj pre verejnosť. Absentuje ale v ňom vhodné centrálne miesto v interiéri i exteriéri, pre ktorý by bol určený spomínaný prístrešok.

Dôležitou súčasťou tohto projektu je i svojpomocná výroba prístrešku…. Naším zámerom je využiť do veľkej miery pracovnú participáciu samotných vybraných mladých prijímateľov sociálnej služby… súčasťou nášho zariadenia je aj drevárska dielňa, v ktorej pracujú tí…, ktorí majú vzťah k fyzickej práci… Preto využívane všetky možnosti na ich aktívnu sebarealizáciu, akou je aj tento predkladaný projekt. Počas jeho realizácie by mohli prakticky využiť zručnosti nadobudnuté v drevárskej dielni. Ich participácia by zahŕňala celý proces od nákupu a prípravy materiálu, jeho úprave, ošetrení, až po prácu so stolárskym náradím k úplnému dokončeniu tejto malej stavby. Súčasťou práce by bolo aj zostrojenie 3 stolov a 6 lavíc, určených výhradne do prístrešku…

Zároveň sme si vedomí toho, že ak chceme naše vízie o sociálnej participácii, spomínané v úvode, dotiahnuť do konca, potrebujeme základnú podporu v podobe neveľkého množstva financií. Týmto vám chceme poďakovať, že prispievate svojím vkladom k tomu, aby sa tento svet stal krajším a lepším.“ Toľko slová projektu

Text: A. Polohová, projekt, Foto: E. Forgáč, L. Molnár

20160927_114620 20160927_114652 20160928_090925 20160929_135305 IMG_3727 IMG_3729 IMG_3733 IMG_3734 IMG_3735 IMG_3738 IMG_3749 IMG_3746 20160927_114643 IMG_3726-- KONIEC OZNAMU --