Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Výtvarný salón ZPMP (2016)

Zverejnené na stránke: 10. septembra 2016 | Oznam zverejnil:

Výtvarné a ručné práce ľudí s rôznym stupňom postihnutia boli predstavené na 21. ročníku súťažnej prehliadky výtvarných prác ľudí s mentálnym postihnutím zo špeciálnych zariadení Výtvarný salón ZPMP 2016, ktorý bol slávnostne otvorený 9. septembra 2016  v priestoroch Ponitrianskeho múzea v Nitre.

Jeho cieľom je oboznámiť širokú verejnosť s výtvarným nadaním ľudí s mentálnym postihnutím, ktorý prostredníctvom neho stvárňujú svoj svet. Témou stvárnenia tohtoročného výtvarného salónu je: „Čo mi robí radosť“. Maľby, kresby, grafiky, plastiky, koláže, práce z textilu a keramiky prezentujú ich vlastné videnie, kreativitu a tvorivosť. Súťaže sa zúčastnilo 93 školských a sociálnych zariadení z celého Slovenska. Z celkového počtu výtvarných prác, ktorých bolo 816 vybrala odborná porota 245. Autori 31 najlepších prác boli ocenení na vernisáži.

Výstava je realizovaná s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Tento rok sme sa zúčastnili v kategórii keramika prácou Ryba A. Slezáka, v kategórii textil, Tichá noc M. Hvozda a v kategórii kresba maľba  Bozk podľa Klimta  M. Nawalany, Letná diskotéka M. Hvozda, Bicykel A. Semaníková, S. Šoralová, Sneženie A. Slezák Závody koní L. Boskovič, Cesta loďou A. Slezák, Rodinka M .Fuchs a Šálka kávy A. Semaníková.

Posledná práca,  Šálka kávy, bola okrem ocenenia aj prezentovaná na pozvánke. Ocenený bol aj Bicykel, spoločná práca A. Semaníkovej a S. Šoralovej.

Nakoľko je z roka na rok konkurencia stále väčšia a vystavené práce sú naozaj jedinečné, veľmi si vážime ocenenia, ktoré dostala Alenka a Sonička. Na záver by som chcela podotknúť, že tento rok medzi zariadeniami, ktoré posielali práce na výtvarný salón, boli ocenené len dve bratislavské zariadenia, z ktorých jedno sme boli práve my.

Krásny deň v Nitre sme strávili s Michalom Hvozdom a kolegom Michalom Kralovičom. Ocenené autorky Alenka  a Sonička  sa vernisáže bohužiaľ nemohli zúčastniť z dôvodu choroby.

Text: R. Frešová, internet-- KONIEC OZNAMU --