Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Naši psí terapeuti (2016)

Zverejnené na stránke: 25. júna 2016 | Oznam zverejnil:

Po dlhšom čase sa k nám do zariadenia opäť vrátila canisterapia, čím sa nám splnil jeden sen. Od októbra 2015 prišla v novej zostave, s novými psami aj terapeutmi. Canisterapeutický tím vedie pani Marcela Burianková spolu s Mirom Majlathom a ďalšími tromi dobrovoľníčkami.  A my sa z toho veľmi tešíme :o)

Už rok nám túto službu poskytujú zdarma, za čo im patrí naše VEĽKÉ  ĎAKUJEME!!! 

Text a foto: A. Tulisová

1-- KONIEC OZNAMU --