Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Turnaj v hádzaní šípok (2016)

Zverejnené na stránke: 14. júna 2016 | Oznam zverejnil:

Dňa 14. júna 2016 sa konal 6. ročník turnaja v hádzaní šípok na terč. Zúčastnilo sa ho deväť DSS-iek. Za naše zariadenie súťažili Michal Hvozda, Mirko Hudl, Mojmír Cikrai a náhradník Maroš Nawalany, ktorý hádzal nesúťažne.

Najprv súťažili medzi sebou v družstve, kto prvý nahrá 100 bodov – to sa hralo na dve kolá. Najlepší postúpil a súťažil s najlepším z iného zariadenia. Potom lepší postúpil do ďalšieho finále. U nás postúpil M. Hvozda, ale nepostúpil do finále.

Text a foto: B. Paveleková

Fotografia2370 Fotografia2365 Fotografia2368-- KONIEC OZNAMU --