Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Naše mesto (2016)

Zverejnené na stránke: 10. júna 2016 | Oznam zverejnil:

Pomáhať by mal človek nezištne. Len vtedy má z pomoci naozaj dobrý pocit. Taký, aký mali naši dobrovoľníci, ktorí sa aj tento rok v rámci projektu NAŠE MESTO zúčastnili prác v našom zariadení podporovaného bývania na Hontianskej.

Skupina mladých ľudí zo spoločnosti IBMDELL si 10. júna 2016 vyhrnula rukávy, chytila sa lopaty, štetcov, handier a rýľov a spoločne s obyvateľmi ZPB natrela ploty, vyčistila zadný dvor a pripravila priestory nevyužitého suterénu na ďalšie používanie.  Práca im šla od ruky. Nálada bola dobrá, deň príjemne teplý.  Z oblohy sa na nás usmievalo slnko a v tieni na všetkých čakala voňavá káva i čerstvo napečené koláče. Viac povedia fotky.

Za všetko vám, milí dobrovoľníci zo srdca ešte raz ďakujeme.

Text a foto: M. Ješová

9 10 11 12 13-- KONIEC OZNAMU --