Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Športové hry v Tloskove (2016)

Zverejnené na stránke: 26. mája 2016 | Oznam zverejnil:

V dňoch 24. – 26. mája 2016 sme sa zúčastnili 27. ročníka športových hier pre športovcov s mentálnym postihnutím.

Zo športovcov sa zúčastnili: Sandra Ebringerová, Katarína Sekáčová, Marianna Blažeková a Erika Valašeková. Zamestnanci: Jaroslav Koterba – vodič, Janka Farkašová,  Beata Paveleková.

Dievčatá súťažili v prispôsobených disciplínach v bazéne v ZSS Tloskov. Janko Procházka súťažil v bazéne v Měříne, plával voľný spôsob 25 m a tiež  súťažil o najrýchlejší zjazd v tobogane. Po večeri mali síce športovci v programe diskotéku, ale usúdili sme, že športovci potrebujú po namáhavom dni oddych.

Druhý deň súťažili v behu na 60 m, hod kriketkou, skok z miesta. Športovci  boli rozdelení do skupín podľa veku a pohlavia. Každá skupina mala svoj časový harmonogram. Sandra Ebringerová súťažila v prispôsobených disciplínach. Po absolvovaní každej atletickej disciplíny boli športovci vyhodnotení.

Po obede sme hrali turnaj v bocii. Hrali sme vzájomné zápasy so siedmymi družstvami. Po večeri sa konala diskotéka a na záver ohňová šou.

Vo  štvrtok pokračoval zápas v boccie, po obede bolo vyhodnotenie, skončili sme na 4. mieste.

Text: B. Paveleková, Foto: J. Farkašová, B. Paveleková

20160525_110215 20160525_165428 20160526_121603 Fotografia2253 20160525_085801

 -- KONIEC OZNAMU --