Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Plavecké preteky v Trenčíne (2016)

Zverejnené na stránke: 21. mája 2016 | Oznam zverejnil:

V sobotu, 21.mája 2016, sa v Trenčíne konali Plavecké preteky mládeže so zdravotným znevýhodnením. Akcie sa zúčastnilo vyše 100 účastníkov. Za DSSpKM súťažili Boris Hajdúch, Mojmír Cikrai. Michal Fuchs a Majo Križan.

Pochvalu si zaslúžia všetci naši športovci:

25 m voľný spôsob – Hajdúch Boris 5. miesto, Cikrai Mojmír 6. miesto, Fuchs Michal 7. miesto a Križan Majo 11. miesto

25 m voľný spôsob kategória Downov syndróm – Fuchs Michal 3. miesto a Križan Majo 6. miesto

50 m prsia – Hajdúch Boris, 5. miesto a Cikrai Mojmír 12. miesto

Majo súťažil po prvý krát a preplával celý bazén bez prerušenia. Nezľakol sa ani hlbokej vody (2 m), kde sa nemohol postaviť na dno.

Mojmír sľúbil, že na budúcich pretekoch si pred plávaním všetko skontroluje. Pri súťažení už nezastane, aby si skontroloval plavky, či nemá rozviazanú šnúrku :o)

Text a foto: B. Paveleková

Plavci a Bea 1 Michal Fuchs 3. miesto TN 2016 Mojmír pred 50 m prsia TN 2016

Mojmír pri rozcvičke pán Lezo a primátor TN Mgr. Richard Rybníček Pri rozcv. Mojmír a Majo Pri zozcvičke Mojmír a Majko primátor TN p. Mgr.Richard Rybníček dostal tričko Boris Hajdúch 25m v.sp.

 -- KONIEC OZNAMU --