Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Matulay má TALENT (2016)

Zverejnené na stránke: 12. mája 2016 | Oznam zverejnil:

Tohtoročný Matulay má TALENT, 12.5.2016, sa niesol v znamení arteterapie. Arteterapia je jedným z nosných pilierov terapeutickej práce v našom zariadení, kde najmä pod vedením Renáty Frešovej a Michala Kraloviča vznikajú hotové umelecké diela našich klientov.

Do súťaže sa prihlásilo 19 súťažiacich, ktorí podľa obtiažnosti a samostatnosti v práci boli rozdelení do troch súťažných kategórií:

Prvá kategória – Hroncová Danka, Hvozda Michal, Fuchs Michal, Sekáčová Katka, Semaníková Alenka, Slezák Adrián, Šoralová Soňa.

Druhá kategória: Andris Tomáš, Boskovič Lukáš, Čietek-Smrek Ivan, Hudl Miroslav, Hulala Tomáš, Jariabková Michala.

Tretia kategória: Bošelová Linda, Dírer Ján, Dračka Róbert, Molnárová Alžbeta, Redler Tomáš, Vajda Andy.

Jednotliví súťažiaci sa prezentovali svojimi dielami a krátkymi video vstupmi z ich práce na hodinách arteterapie, ktoré vznikli vďaka našej talentovanej kolegyni Janke Farkašovej.

Porota, v zložení Janka Čajágiová (vedúca Úseku diagnostiky a autizmu DSSpKM), Laco Molnár (vedúci Úseku ekonomiky DSSpKM) a Ľuboslav Móza (teoretik a historik umenia, odborný znalec pre výtvarné umenie, vysokoškolský pedagóg), to opäť nemala ľahké. Ale „…inteligentní ľudia sa vždy dohodnú.“ povedal predseda poroty p. Móza. Matulayovskými TALENTAMI za rok 2016 sa tak stali:

Sekáčová Katka a Slezák Adrián v prvej kategórii,

Jariabková Michala v druhej kategórii,

Vajda Andy v tretej kategórii.

Novinkou pre tento rok bolo aj vyhlásenie Ceny sympatie divákov. Klienti a zamestnanci si deň pred súťažou mohli vybrať svojich favoritov. Stali sa nimi:

Šoralová Soňa v prvej kategórii,

Jariabková Michala v druhej kategóri,

Dírer Janko v tretej kategórii.

Všetkým víťazom srdečne gratulujeme!!!

ĎAKUJEME porotcom za prijatie pozvania do porotcovského kresla, našej Janke za krásne a za srdce chytajúce videá, všetkým súťažiacim, minuloročnému Matulayovskému TALENTU Borisovi Hajdúchovi, moderátorovi Erikovi, DJ MonBar a všetkým povzbudzujúcim a zabávajúcim sa divákom za vytvorenie príjemnej atmosféry … boli ste skvelí!!!

Moje osobné a VEĽKÉ POĎAKOVANIE patrí všetkým kolegom a kolegyniam za akúkoľvek formu podpory a spolupráce pri príprave a zabezpečení celej akcie :o)

Text: A. Polohová, Foto: P. Ondrušková

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA-- KONIEC OZNAMU --