Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Stavanie mája (2016)

Zverejnené na stránke: 1. mája 2016 | Oznam zverejnil:

Kde sa vzal, tu sa vzal, v našej zelenej záhrade stál.

Ovešaný mašľami všakovakých farieb, zasadený so všetkou poctou do zeme,

vytŕčal listy nielen k nám, tancujúcim a spievajúcim v jeho tôni. Kto?

 No predsa náš krásny máj, ktorý sme si 1.5.2016 postavili

a zároveň sme si s úctou naše staré tradície pripomenuli.

 

Text a foto: májovníci

IMG_2706 IMG_2675 IMG_2679 IMG_2680 IMG_2682 IMG_2683 IMG_2686 IMG_2689 IMG_2696 IMG_2697 IMG_2700 IMG_2703

 -- KONIEC OZNAMU --