Centrum sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Separovaný zber odpadu v DSS prof. Karola Matulaya (2016)

Zverejnené na stránke: 30. marca 2016 | Oznam zverejnil:

Odpad. Jednoducho by sa dalo povedať, že ide o veci dennej potreby, ktoré už pre nás stratili význam, alebo ich nepotrebujeme a chceme sa ich zbaviť. Aby sme mohli nadviazať na dobre vybudovanú základňu odpadového hospodárstva v DSSpKM, bude potrebné vykonať niekoľko nasledujúcich krokov:

Čítajte viac…

E. Forgáč-- KONIEC OZNAMU --