Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Desatoro opatrení v DSSpKM od 01. 09. do 30. 09. 2020

  1. za každého klienta, ktorý nebol v zariadení dlhšie ako 2 týždne, je povinný jeho rodič alebo zákonný zástupca, vyplniť ČESTNÉ PREHLÁSENIE o bezinfekčnosti,
  2. VSTUP RODIČOV DO BUDOVY je zrušený, resp. obmedzený, na nevyhnutné minimum = odovzdať a prebrať dieťa pri dverách,
  3. v prípade vstupu do budovy – pohybovať sa len s rúškami a po použití dezinfekcie na ruky,
  4. pravidelné meranie teploty prichádzajúcim klientom – nemusí byť hneď pri vstupe,
  5. dezinfikovanie priestorov a permanentné využívanie germicídnych žiaričov počas dňa,
  6. ZÁKAZ NÁVŠTEV na celoročnom pobyte VO VNÚTORNÝCH  PRIESTORCH,
  7. obmedzenie odchodov klientov na celoročnom pobyte do domácej starostlivosti,
  8. zberné skupiny – ostávajú podľa rozhodnutia vedúcich úsekov,
  9. klienti z celoročného pobytu budú naďalej dochádzať na Lipského,
  10. zdravý rozum a ohľaduplnosť ešte nikoho nezabili – tak to určite zvládneme aj my!

Mgr. Jana Čajágiová, riaditeľka DSSpKM

Výnimočné obrazy Michala Hvozdu

Zverejnené na stránke: 15. decembra 2015 | Oznam zverejnil:

Milí priatelia,
oznamujeme Vám, že výnimočné obrazy nášho klienta Michala Hvozdu
sa dostávajú do povedomia širšej verejnosti.
Jeho diela skrášľujú priestory očnej ambulancie
MUDr. Slezákovej na Kudlákovej ulici v Bratislave – Dúbravke.
Veríme, že pani doktorku a sestry podporia v ich náročnej práci
a všetkým pacientom spríjemnia chvíle strávené v čakárni, či ambulancii.

michalhvozda-1 michalhvozda-2-- KONIEC OZNAMU --