Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Regionálne plavecké preteky (2015)

Zverejnené na stránke: 23. októbra 2015 | Oznam zverejnil:

V októbrový piatok, 23. 10. 2015, sa konal 7. ročník Regionálnych plaveckých pretekov pre ľudí s mentálnym znevýhodnením. Stretli sme sa opäť v známom prostredí FTVŠ UK. Prezentácia sa začala skoro ráno. Športovci, organizátori a dobrovoľníci prišli s úsmevom a športovým duchom. Už tradične nechýbali ani dobrovoľníci z radov vojakov z útvaru Čestnej stráže prezidenta Slovenskej republiky, študenti a učitelia FTVŠ UK z katedry športov v prírode a plávania pod vedením prof. PaedDr. Yvetty Macejkovej, PhD.

Na  úvod pretekov nám študenti fakulty pod vedením PaedDr. Jany Labudovej, PhD. a doktorantky Mgr. Evy Rýzkovej predviedli ukážky aquaerobiku.
Regionálnych plaveckých pretekov sa zúčastnilo 16 organizácií v počte 64 plavcov. Súťažilo sa v disciplínach prsia a voľný spôsob na 25, 50 a 100 m. Pre niektorých športovcov boli pripravené aj prispôsobené disciplíny: preplávanie s pomôckou a bez pomôcky 16 m.
Naši plavci boli úspešní  v disciplínach jednotlivcov. V prispôsobených disciplínach Zuzana Žákovicová získala 2. miesto v disciplíne preplávanie bez pomôcky. Ani muži sa nedali zahanbiť a takto sa umiestnili : Preplávanie s pomôckou: 2. miesto Mário Križan.
V disciplíne – preplávanie bez pomôcky 2. miesto získal Boris Pánis, 3. miesto Ján Dírer, 4. miesto Ján Procházka a  5. miesto Marián Nawalany.
Umiestnenie plavcov DSSpKM v hlavných disciplínach boli nasledovné: 25 m prsia muži do 35 rokov  – 1. miesto  Boris Hajdúch, 3. miesto Mojmír Cikrai: 25 m prsia muži nad 35 rokov –  4. miesto Ivan Čietek Smrek,  6. miesto  Vladimír Valenta. 25 m voľný spôsob muži do 35 rokov – 2. miesto Mojmír Cikrai.  25 m voľný spôsob muži nad 35 rokov 3. miesto Ivan Čietek Smrek, 5. miesto Vladimír Valenta.
V klasickej štafete  štartovali 4 družstvá. Na prvom mieste sa umiestnila štafeta z DSS Javorinská, na druhom mieste Dom Svitania Jakubov. Ich družstvo dopĺňal aj plavec zo zariadenia Vstúpte Malacky. Bronzovú medailu získal Lepší svet a ako štvrtí doplávali muži zo zariadenia MEREMA. Vrcholom pretekov bola  integrovaná štafeta. V nej súťažili okrem športovcov s mentálnym znevýhodnením aj dobrovoľníci. V našej integrovanej štafete DSSpKM štartovali Boris Hajdúch, Mojmír Cikrai s našou kolegyňou Silviou Gulovou a kolegom Matúšom Piroháčom a vyplávali si 1. miesto! Na druhom mieste sa umiestnila kombinovaná štafeta študentov a plavcov FTVŠ UK a DSS ROSA. Bronz si vyplávali plavci z DSS Javorinská, ktorých doplnili dobrovoľníci z radov vojakov Čestnej stráže prezidenta republiky. Štvrtí skončili Vstúpte Malacky v kombinácii s Domom Svitania Jakubov.
Plavci, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach dostali kovové medaily a vecné ceny, ostatní zúčastnení  keramické medaily. Na akciu finančne prispel n.f. „TU SME“, srdečne ďakujeme.
Pretekárov prišli  povzbudiť aj klienti a rodičia, ktorí výborné výsledky odmenili štedrým potleskom. Všetkým plavcom úprimne gratulujeme za úspechy a reprezentáciu DSSpKM.

                                                                                                                           Text: B. Paveleková, Foto: E. Forgáč        

IMG_0185 IMG_0262 IMG_0280 IMG_0333 IMG_0433 IMG_0566 IMG_0536 IMG_0047 IMG_0070 IMG_0084 IMG_0090 IMG_0101 IMG_0107 IMG_0121 IMG_0139 IMG_0140 IMG_0158       

                                                                  -- KONIEC OZNAMU --