Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Športové hry v Berlíne (2015)

Zverejnené na stránke: 12. septembra 2015 | Oznam zverejnil:

Dňa 12. septembra 2015 sa zúčastnilo 6 športovcov z DSS prof. Karola Matulaya na 35. ročníku Medzinárodnej Oslavy športu v Berlíne.
„Matulayovci“ sa na tomto podujatí zúčastnili už po siedmykrát. Reprezentovali nielen Bratislavský kraj, ale aj celé Slovensko. Tento rok sa okrem nemeckých športovcov s mentálnym postihnutím zúčastnili aj športovci   z Čiech, Poľska a Chorvátska. Celkový počet športovcov dosiahol počet nad 800 športovcov.

Názov „Oslava športu“ vystihuje celé podujatie. Jedná sa o športovú akciu, kde športovci pri jednotlivých disciplínach prežívajú  nadšenie z pohybu a úspechu. Pri tomto podujatí nejde o lámanie rekordov, ale o podporenie súťaživosti, aktívnej účasti na tej ktorej disciplíne a radosti z pohybu. Aj tento rok sme nadviazali nové priateľstvá, získali nové zážitky, skúsenosti a počasie nám tiež spríjemnilo celý pobyt v Berlíne.

I. Bezáková

DSCN1737 DSCN1594 DSCN1603 DSCN1617 DSCN1636 DSCN1646 DSCN1649 DSCN1654 DSCN1664 DSCN1669 DSCN1672 DSCN1673 DSCN1675 DSCN1681 DSCN1684 DSCN1686 DSCN1687 DSCN1688 DSCN1689 DSCN1698 DSCN1700 DSCN1727 DSCN1729 DSCN1734 DSCN1735-- KONIEC OZNAMU --