Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Divadlo KAMKO projekt Grundtvig

Zverejnené na stránke: 15. augusta 2015 | Oznam zverejnil:

V rokoch 2013 – 2015 sme boli zapojení do medzinárodného projektu Grundtvig: „Posilňovanie sociálnych zručností hendikepovaných Európanov pomocou divadelných projektov“ (DEpTh – Hĺbka).

Našimi partnermi v projekte boli dve organizácie z Nemecka a jedna z Českej republiky.

               

Cieľom projektu bolo vzdelávanie účastníkov projektu (lektorov aj hercov) odborníkmi z oblasti divadla zo všetkých troch krajín.

Výsledným produktom medzinárodného projektu bolo využitie  poznatkov z odborných workshopov v novej divadelnej hre, ktorú predvedli všetky divadelné kolektívy v roku 2015.

Workshop, apríl 2014

Workshop, marec 2015-- KONIEC OZNAMU --