Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Geniálny Amedeo (2015)

Zverejnené na stránke: 17. júna 2015 | Oznam zverejnil:

17. júna 2015 sa konala vernisáž 6. ročníka výstavy Geniálny Amedeo. Vernisáž spojená s aukciou prebiehala v prostredí kaviarne Kafe Scherz na Palisádach, ktoré podobným akciám svedčí a praje. Už tradične akciu moderovala Patrícia Garajová Jarjabková a aukciu opäť úspešne viedol  kunsthistorik Ľuboslav Móza.

Časť vystavených obrazov je zameraná na svojrázne interpretácie známych diel veľkých maliarov, časť  zase predstavuje voľnú tvorbu našich klientov. Spracované výtvarné témy sú rôznorodé a klienti opäť raz prekvapili svojou tvorivosťou. Výsledkom je kolekcia diel vytvorených počas celého roka v rámci hodín arteterapie. Arteterapiu (liečbu výtvarným umením) vnímame najmä ako proces,  teda niečo čo prebieha, čo sa vyvíja a niekam sa posúva. Posúva sa klient a spolu s ním aj my. Veríme, že dopredu. Prostredníctvom výtvarných techník a individuálneho prístupu hľadáme možnosti navodenia pozitívnej zmeny, prípadne spomalenie regresu v psychickom vývoji klienta. Zreteľ kladieme na individuálne preferencie a potreby klienta a vytváranie priestoru, ktorý podporuje jeho spontánnu výtvarnú expresiu.

Aktuálna výstava ponúka tvorbu klientov DSSpKM realizovanú v rokoch 2014/2015.

Každý rok sa snažíme priniesť prehliadku z tvorby z posledného obdobia, s klientmi skúšame nové témy, prístupy, postupy.

Svoje diela, vytvorené pod vedením Renáty Frešovej, Michala Kraloviča a Alžbety Tulisovej  vystavovali klienti – umelci: Adrián Slezák, Katarína Sekáčová, Marián Nawalany, Zuzana Žákovicová, Táňa Lacíková, Alena Semaníková, Soňa Šoralová,  Linda Bošelová, Eva Vavrová, Ivan Čietek, Michal Fuchs, Miroslav Hudl, Boskovič, Peter Líška, Mojmír Cikrai, Tomáš Redler, Tomáš Hulala, Sandra Ebringerová, Michal Hvozda, Robert Dračka a  Andrej Vajda.

I. Bezáková, M. Kralovič

01

02

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28-- KONIEC OZNAMU --