Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Naše mesto (2015)

Zverejnené na stránke: 12. júna 2015 | Oznam zverejnil:

V rámci projektu Naše mesto 2015 sme sa rozhodli prostredníctvom dobrovoľníkov zrenovovať detské ihrisko, ktoré sa nachádza v areáli DSSpKM na Ľuda Zúbka 6 v Dúbravke.

V piatok, 12. júna 2015, nám prišlo na pomoc 12 dobrovoľníkov z firmy Provident, ktorí sa zišli ráno pred 9.00 hod. v areáli DSSpKM. K nim sa s ochotou a radosťou pridali aj naši dobrovoľníci Matej Kurčík, Radko Lazar a tiež naši klienti Vladko Valenta a Ferko Blecha. Úvodný príhovor mala p. Iva Kralová z Nadácie Pontis. Za naše zariadenie dobrovoľníkov srdečne privítala koordinátorka dobrovoľníckej činnosti v DSSpKM, p. Linda Kurinová. Nakoniec sa slova ujal aj p. Milan Svitok, ktorý dobrovoľníkov rozdelil na potrebnú prácu.

Krátko po deviatej hodine sa všetci dobrovoľníci s chuťou a elánom pustili do práce. Pripravili sme pre nich niekoľko aktivít, s ktorými sme potrebovali pomôcť. Čakalo na nich čistenie strechy od lístia a konárov, šmirgľovanie a náter záhradnej besiedky, náter ihriska a domčeka na hranie, no a tiež príprava pôdy na výsev trávnika okolo nového chodníka v našom areáli.

Napriek horúcemu slnečnému počasiu dobrovoľníci pracovali neúnavne, poctivo a veľmi precízne. Neodišli skôr, kým všetku zadelenú prácu nedokončili. A my si to veľmi vážime.

Veľké poďakovanie patrí všetkým zúčastneným dobrovoľníkom za ich čas, ochotu a chuť nám pomôcť.

Text: V. Furčáková, Foto: L. Kurinová

10

01

02

03

04

05

06

07

08

09-- KONIEC OZNAMU --