Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Športové hry v Tloskove (2015)

Zverejnené na stránke: 28. mája 2015 | Oznam zverejnil:

V dňoch 26. – 28. mája 2015 sa v areáli Juniorcamp Nová Živohošť uskutočnil 26. ročník Športových hier pre športovcov s mentálnym postihnutím. Usporiadateľom akcie je CSS Tloskov.

Akcie sme sa zúčastnili po druhýkrát. Tento rok reprezentovali naše zariadenie DSSpKM športovci: Janka Valentová, Adrián Slezák, Róbert Dračka, Mário Križan, Mojmír Cikrai. Zo zamestnancov robili doprovod Janka Farkašová a Beata Paveleková. Vodič bol Jaroslav Koterba.

V deň príchodu sa konali plavecké súťaže. Mojmír Cikrai súťažil v disciplíne 25 m voľný spôsob a získal zlatú medailu. Súťaže sa konali v plaveckom bazéne v Měříně. Mojmírovi  robila doprovod Janka Farkašová. V bazéne s posuvným dnom v Tloskove súťažil Mário Križan v prispôsobených disciplínach. Tu boli ocenení rovnako za účasť všetci športovci.

Na druhý deň sa konali atletické disciplíny beh na 60 m, skok z miesta, hod kriketovou loptičkou. Súťažili všetci menovaní športovci. Na stupni víťazov sa umiestnil Adrián Slezák, za skok do diaľky z miesta aj za hod kriketkou získal striebro, Janka Valentová bronz za skok z miesta, Mojmír Cikrai striebro za skok z miesta, bronz za beh a hod kriketkou.

Poobede hrali turnaj v športe boccia. Mário Križan povzbudzoval ako náhradník. Večer mali všetci športovci diskotéku. Veľkým zážitkom bolo pre nás keď zahral nevidiaci športovec na keibord veľa známych a populárnych pesničiek, napr. aj od Michala Davida.

Posledný deň pobytu sa dohrával turnaj v bocii a o 10.00 hod. sa konal cezpoľný beh. Tu sa umiestnil Mojmír Cikrai na druhom mieste a Adrián Slezák na štvrtom mieste. Každý vo svojej vekovej kategórii.

Róbert Dračka a Mário Križan síce nezískali medailové ocenenie, ale snažili sa o dosiahnutie svojich najlepších výsledkov.

Text a foto: B. Paveleková

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA-- KONIEC OZNAMU --