Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Desatoro opatrení v DSSpKM od 01. 09. do 30. 09. 2020

  1. za každého klienta, ktorý nebol v zariadení dlhšie ako 2 týždne, je povinný jeho rodič alebo zákonný zástupca, vyplniť ČESTNÉ PREHLÁSENIE o bezinfekčnosti,
  2. VSTUP RODIČOV DO BUDOVY je zrušený, resp. obmedzený, na nevyhnutné minimum = odovzdať a prebrať dieťa pri dverách,
  3. v prípade vstupu do budovy – pohybovať sa len s rúškami a po použití dezinfekcie na ruky,
  4. pravidelné meranie teploty prichádzajúcim klientom – nemusí byť hneď pri vstupe,
  5. dezinfikovanie priestorov a permanentné využívanie germicídnych žiaričov počas dňa,
  6. ZÁKAZ NÁVŠTEV na celoročnom pobyte VO VNÚTORNÝCH  PRIESTORCH,
  7. obmedzenie odchodov klientov na celoročnom pobyte do domácej starostlivosti,
  8. zberné skupiny – ostávajú podľa rozhodnutia vedúcich úsekov,
  9. klienti z celoročného pobytu budú naďalej dochádzať na Lipského,
  10. zdravý rozum a ohľaduplnosť ešte nikoho nezabili – tak to určite zvládneme aj my!

Mgr. Jana Čajágiová, riaditeľka DSSpKM

Divadlo KAMKO získalo 2. miesto v Divadelných konfrontáciách

Zverejnené na stránke: 11. apríla 2015 | Oznam zverejnil:

V dňoch 10. – 11. apríla 2015 sa konala v Pezinku krajská prehliadka divadiel mladých a dospelých – „Divadelné konfrontácie“. Po dvoch rokoch hľadania a nachádzania, sme sa na súťažnú prehliadku prihlásili aj my z Divadla KAMKO, so svojou novou autorskou hrou „JA NO“.

 

Je skutočne výborné naberať do pľúc divadelnú atmosféru počas dvoch dní. S mnohými súbormi a divadlami sa už totiž poznáme, možno aj preto sme sa cítili skutočne uvoľnene, prijato a užili sme si to teda parádne. Veľká vďaka za to patrí najmä organizátorom z malokarpatského osvetového strediska. Rovnaké ďakujeme patrí samozrejme porote, ktorá nám svojím slovom poskytla nesmierne cennú spätnú väzbu.

No a je to práve ona – porota, ktorá sa rozhodla, že nášmu Divadlu KAMKO udelí krásne 2. miesto s nomináciou na celoštátnu postupovú súťaž a prehliadku amatérskeho divadla EXIT 2015, ktorá sa uskutoční na prelome pol roka v Levoči.

Mocne ďakujeme ľuďom, ktorí nás v tichosti sprevádzali a povzbudzovali.

Kamkáči

 

 -- KONIEC OZNAMU --