Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Národné preteky špeciálnych olympiád v lyžovaní (2015)

Zverejnené na stránke: 15. marca 2015 | Oznam zverejnil:

Národné preteky špeciálnych olympiád v bežeckom a zjazdovom lyžovaní sa konali 13. – 15. marca 2015 v nádhernom prostredí Ždiar – Monkova dolina. Naše zariadenie DSSpKM reprezentoval Mojmír Cikrai.

Hneď po ubytovaní bol tréning a následne zaraďovacie kolo. Vďaka zohranému tímu rozhodcov a pomocných rozhodcov pod vedením hlavného rozhodcu Stanislava Krišáka a jeho manželky boli zjazdové aj bežecké trate výborne pripravené. Prípravu zjazdárskych tratí mal na starosti pán Ján Trégel.

Mojmír musel v prvý deň veľa trénovať, pretože vynechával bránky. To by znamenalo diskvalifikáciu. (Pred príchodom na preteky trénoval s rodičmi v bránkach len raz.) Učil sa ako pracovať s telom, jeho ťažiskom, učil sa kedy a ako nasadiť oblúk. Nevedel sa udržať na štarte v prudkom svahu. Do konania súťaží v sobotu sa stihol všetko naučiť. To, že sa oplatilo veľa trénovať (takmer do tmy) svedčí Mojmírove umiestnenie.

Štartoval v zjazdovom lyžovaní v disciplínach slalom, obrovský slalom a zjazd. Každá disciplína prebiehala v dvoch kolách. Súťažil v kategórii začiatočníkov. Zvíťazil vo všetkých troch disciplínach. Získal zlatú medailu v slalome, obrovskom slalome aj v zjazde. V ďalších rokoch bude usilovne trénovať, pretože už bude zaradený do kategórie stredne pokročilých zjazdárov, kde je veľmi silná konkurencia.

K úspešným športovým výkonom Mojmírovi srdečne gratulujeme.

Text a foto: B. Paveleková

12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11-- KONIEC OZNAMU --