Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Vianočná akadémia (2014)

Zverejnené na stránke: 3. decembra 2014 | Oznam zverejnil:

Dňa 3. decembra 2014 sa konala naša tradičná Vianočná akadémia v DK Dúbravka, ktorú pre nás pripravili študenti Obchodnej akadémie z Prievidze.

Už po jedenástykrát si študenti pripravili pre nás vianočný program, ktorý rozospieval a roztancoval nielen klientov a zamestnancov nášho zariadenia, ale aj hostí z iných zariadení a deti z MŠ na Damborského ulici. Hviezdou akadémie sa stal náš šikovný „slávik“ Laco Lučenič, ktorý svojím spevom všetkých zahrial pri srdci.

Úprimne ďakujeme všetkým zúčastneným za príjemne strávené chvíle a vytvorenie predvianočnej nálady. Naše poďakovanie patrí aj Žiackej školskej rade OA Prievidza za poskytnutie finančného daru 30,-€, ktorý využijeme na ďalšiu spoločnú tvorivú aktivitu v roku 2015.

Krásne a veselé vianočné sviatky priatelia!

Text: P. Ondrušková, Foto: OA Prievidza

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10-- KONIEC OZNAMU --