Centrum sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Poďakovanie za operný benefičný koncert

Zverejnené na stránke: 29. novembra 2014 | Oznam zverejnil:

Ďakujem firme Deluvis za zorganizovanie operného benefičného koncertu na bratislavskom hrade,
ktorý sa konal 28. novembra 2014 o 19.00 hod. v hudobnej sieni.

Vďaka tenorovi TituszoviTobiszovi a jeho hosťom sopranistke Helene Besce Szabó,
korepetítorke Júlii Grejtákovej a organistovi Samuelovi Hvozdíkovi
sme všetci prítomní mali z koncertu hlboký kultúrny zážitok.

Výťažok z benefičného koncertu bol venovaný nášmu zariadeniu.
Nepeňažný dar v hodnote 150 € nám venovala aj poisťovňa UNIQA.

Všetkým návštevníkom koncertu a podporovateľom úprimne ďakujem
za nevšedný a vzácny predadventný večer.

Edita Kruzslíková

 -- KONIEC OZNAMU --