Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Desatoro opatrení v DSSpKM od 01. 09. do 30. 09. 2020

  1. za každého klienta, ktorý nebol v zariadení dlhšie ako 2 týždne, je povinný jeho rodič alebo zákonný zástupca, vyplniť ČESTNÉ PREHLÁSENIE o bezinfekčnosti,
  2. VSTUP RODIČOV DO BUDOVY je zrušený, resp. obmedzený, na nevyhnutné minimum = odovzdať a prebrať dieťa pri dverách,
  3. v prípade vstupu do budovy – pohybovať sa len s rúškami a po použití dezinfekcie na ruky,
  4. pravidelné meranie teploty prichádzajúcim klientom – nemusí byť hneď pri vstupe,
  5. dezinfikovanie priestorov a permanentné využívanie germicídnych žiaričov počas dňa,
  6. ZÁKAZ NÁVŠTEV na celoročnom pobyte VO VNÚTORNÝCH  PRIESTORCH,
  7. obmedzenie odchodov klientov na celoročnom pobyte do domácej starostlivosti,
  8. zberné skupiny – ostávajú podľa rozhodnutia vedúcich úsekov,
  9. klienti z celoročného pobytu budú naďalej dochádzať na Lipského,
  10. zdravý rozum a ohľaduplnosť ešte nikoho nezabili – tak to určite zvládneme aj my!

Mgr. Jana Čajágiová, riaditeľka DSSpKM

Poďakovanie za operný benefičný koncert

Zverejnené na stránke: 29. novembra 2014 | Oznam zverejnil:

Ďakujem firme Deluvis za zorganizovanie operného benefičného koncertu na bratislavskom hrade,
ktorý sa konal 28. novembra 2014 o 19.00 hod. v hudobnej sieni.

Vďaka tenorovi TituszoviTobiszovi a jeho hosťom sopranistke Helene Besce Szabó,
korepetítorke Júlii Grejtákovej a organistovi Samuelovi Hvozdíkovi
sme všetci prítomní mali z koncertu hlboký kultúrny zážitok.

Výťažok z benefičného koncertu bol venovaný nášmu zariadeniu.
Nepeňažný dar v hodnote 150 € nám venovala aj poisťovňa UNIQA.

Všetkým návštevníkom koncertu a podporovateľom úprimne ďakujem
za nevšedný a vzácny predadventný večer.

Edita Kruzslíková

 -- KONIEC OZNAMU --