Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Atletické preteky ŠHŠO (2014)

Zverejnené na stránke: 15. októbra 2014 | Oznam zverejnil:

Dňa 15. októbra 2014 sa konali atletické preteky Slovenského hnutia špeciálnych olympiád. Súťaž sa konala v športovej hale Elán na Bajkalskej ulici, kde sa zišli športovci z celej Slovenskej republiky.
Za DSSpKM reprezentovali Mojmír Cikrai (200 m a 400 m beh), Boris Hajdúch (vrh guľou, skok do diaľky),  Mário Križan (25 m a 50 m beh) a Vladimír Valenta (25 m a 50 m beh).

Boris vo vrhu guľou pred pretekom absolvoval málo tréningov, ale napriek tomu sa výkonom 6,87 m umiestnil vo svojej kategórii na 2. mieste.
Druhou disciplínou bol rozbeh na 200 m beh. Mojmír bežal v prvej dráhe a vynikajúcim behom skončil v rozbehu na 1. mieste. Vo finále si svoj čas ešte zlepšil a získal 1. miesto  a zlatú medailu.
Mário a Vladimír bežali vo svojich vekových kategóriách. V rozbehu na 25 m Majo obsadil 4. miesto, Vladimír sa vo finále umiestnil tiež na 4. mieste.
Boris v skoku do diaľky mal zo 6-tich pokusov najdlhší prvý a práve ten mu priniesol umiestnenie na 1. mieste.
V behu na 50 m sa Majo umiestnil na krásnom 2. mieste, Vladimír obsadil 3. miesto.
Na záver pretekov bežal Mojmír 400 m a s časom 1:14,80 sek sa neprekonateľne ocitol na 1. mieste.
Preteky komentoval známy športový komentátor p. Peter Buček, ktorý s našou delegáciou urobil do slovenského rozhlasu rozhovor.
Pravidelným tréningom budú výsledky všetkých športovcov ešte lepšie.

Text a foto: B. Paveleková

Atletika 2014-- KONIEC OZNAMU --