Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Dobrovoľnícky deň (2014)

Zverejnené na stránke: 26. septembra 2014 | Oznam zverejnil:

„SPÁJAME sa pre DOBRÚ VEC.“

Takto znelo heslo Dní dobrovoľníctva, ktoré organizovalo Národné dobrovoľnícke centrum CARDO.
A keďže naše zariadenie DSSpKM je súčasťou tejto organizácie, deň dobrovoľníctva neminul ani nás.
26. septembra 2014 k nám zavítali dobrovoľníci z CARDO na čele s p. riaditeľkou Z. Vinklerovou
a dobrovoľníci z Telerána z TV Markíza.
Ako poriadni hostitelia sme pre nich pripravili nielen prácu –
maľovanie podstienok a stien okolo vymenených plastových okien, umývanie okien,
prácu v okrasnej záhradke, ale aj chutné občerstvenie a veríme, že aj príjemnú atmosféru a prostredie.
Veselá „markizácka“ partia ukázala, že vie narábať nielen s mikrofónom v ruke,
ale aj so štetcami, valčekmi, handrami, vedrami, rebríkmi… :o)
K týmto pracantom sa s veľkou chuťou pridal aj náš dobrovoľník Matej Kurčík a klient Janko Procházka.

„Milí dobrovoľníci. Všetkým Vám patrí veľká vďaka za Vašu ochotu a chuť pomôcť.
Aj keď sa Vám to zdalo ako maličkosť, ktorú ste pre nás spravili,
vedzte, že ste priložili ruky k spoločnému dielu. A my si to veľmi vážime.
ĎAKUJEME.“
Zároveň naše poďakovanie patrí aj všetkým zamestnancom DSSpKM,
ktorí sa pričinili k príjemnému a bezproblémovému priebehu celej akcie:
Milanovi Svitkovi, Dušanovi Lepulicovi, Elenke Orthovej a jej kuchynskému tímu,
a samozrejme, našej pani riaditeľke.

A. Polohová, V. Furčáková-- KONIEC OZNAMU --