Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Športové hry v Berlíne (2014)

Zverejnené na stránke: 13. septembra 2014 | Oznam zverejnil:

Dňa 13. septembra 2014 sa zúčastnilo 5 športovcov z DSS prof. Karola Matulaya na 34. ročníku Medzinárodnej Oslavy športu v Berlíne.

„Matulayovci“ sa na tomto podujatí zúčastnili už po šiestykrát. Reprezentovali nielen Bratislavský kraj, ale celé Slovensko. Tento rok sa okrem nemeckých športovcov s mentálnym postihnutím zúčastnili aj športovci z Čiech, Poľska a Španielska. Celkový počet športovcov dosiahol počet nad 1000 športovcov.

Názov „Oslava športu“ vystihuje celé podujatie. Jedná sa o športovú akciu, kde športovci pri jednotlivých disciplínach prejavujú radosť a nadšenie z pohybu a úspechu. Nejde o výkony, ale o aktívnu účasť na tej ktorej disciplíne.

Aj tento rok sme nadviazali nové priateľstvá, získali nové zážitky a skúsenosti a počasie nám spríjemnilo celý pobyt v Berlíne.

E. Kruzslíková-- KONIEC OZNAMU --