Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Loptový deň (2014)

Zverejnené na stránke: 10. septembra 2014 | Oznam zverejnil:

Na dverách rehabilitačnej miestnosti, kde majú klienti pohybové aktivity, je nápis: „POHYBOM KU ZDRAVIU“. Pred letnými dovolenkami som oznámila, že sa budem riadiť spomínaným heslom a že v septembri pripravím pohybové aktivity pre klientov DSSpKM.

Dňa 10. septembra 2014 sme uskutočnili Loptový deň. Klienti mali možnosť užívať si hry a zručnosti so všetkým, čo je guľaté, okrúhle. K dispozícii bolo 12 stanovíšť, kde si overili svoje zručnosti ovládať guľaté alebo okrúhle predmety rukami alebo hokejkami alebo všetkými končatinami, keď zvládali jazdu na bicykloch a trojkolkách.

Mária Križana tak zaujala jazda na trojkolke, že už nemal čas na vyskúšanie si iných zručností. Vymenujem aspoň niektoré u disciplín: kotúľanie medicimbalu po švédskej lavičke pravou rukou tam a ľavou späť; vedenie loptičky po čiare s hokejkou tam aj späť; vedenie puku slalomom okolo kužeľov s hokejkou; triafanie chlpatých tenisových loptičiek do terča so suchým zipsom; prenášanie loptičiek na softbalovej rakete; hádzanie a chytanie stolnotenisových loptičiek so suchým zipsom na terč na ruke + chytanie tenisových loptičiek podberákom a nahadzovanie loptičiek do podberáka. Hádzanie rôznych typov lôpt do rôznych typov košov na zemi aj do rôznej výšky. Tiež bicyklovanie na trojkolkách, kto zvládol aj na bicykloch.

Na záver si účastníci loptového dňa zahrali tzv. „Loptičkovú vojnu“ so softbalovými loptičkami. Pri tejto akcii sa vystriedalo viacero družstiev. Úlohou bolo prehadzovať loptičky v čase 3 minúty tak, aby ich mali čo najmenej na svojom hracom poli po odpískaní časového limitu. Hralo sa 2×3 minúty. Zamestnanci a asistenti mali za úlohu loptičky klientom len podávať, no hra sa v každom kole zvrhla na vzájomný súboj všetkých hráčov v poli. Problémom bolo aj dodržanie pravidiel, napr. že po odpískaní už hráči nemôžu prehadzovať za sieť. Tak sa všetci tešili z hry, že odpískanie ukončenia hry nerešpektovali. Na konci loptičkových súbojov boli ocenení vecnými cenami víťazi aj porazení.

Žiaľ, akcia mala aj niekoľko problémov: malí „drobci“ nepriniesli odrážadlá, prišli sa pozrieť a zapojiť do akcie len v malom počte, niektoré skupiny „dospelákov“ mali problém s nedostatkom personálu, tak sa nemohli tejto zaujímavej akcie zúčastniť. Dúfam, že v roku 2015 sa zídeme tiež a v oveľa väčšom počte ako tento rok a že problém personálu bude vyriešený novými dobrovoľníkmi.

Srdečná vďaka patrí aj študentkám Pedagogickej a sociálnej akadémie a pani profesorke Lenke Štancelovej, ktoré v rámci svojich vyučovacích hodín prišli ako dobrovoľníčky pomôcť na jednotlivých stanovištiach, čím prispeli k úspešnému priebehu zaujímavého a pestrého „Loptového dňa“. Oceňujem pomoc a prácu Erika Forgáča a Michala Kraloviča, ktorí nikdy nezaháľajú a splnia mi aj moje nevyslovené priania, ktoré mi vidia na očiach. Pomáhajú „dotiahnuť“ veci, ktoré ešte potrebujem dorobiť. Pomáhajú hlavne pri prenášaní materiálu na ihrisko a späť. Ďakujem aj Janke Farkašovej, ktorá mi pomáhala svojimi tvorivými nápadmi pri označovaní jednotlivých stanovíšť.

Text: B. Paveleková, Foto: A. Polohová

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 -- KONIEC OZNAMU --