Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Záhradná slávnosť na ľudovú nôtu (2014)

Zverejnené na stránke: 27. júna 2014 | Oznam zverejnil:

Tancuj, tacuj, vykrúcaj… motto tohtoročnej záhradnej slávnosti, ktorá sa uskutočnila v areáli nášho zariadenia posledný júnový piatok, 27.6.2014.
Program bol naozaj v duchu ľudovej nôty. Posúďte:

Predstavenie detských piesní a tancov detského folklórneho súboru Damboranka z MŠ Damborského.
Recitácia básne „Rodný môj kraj“ v podaní Mojmíra Cikraia.
Vystúpenie súboru klientov DSS prof. Karola Matulaya Let´s dance– ľudový tanec na piesne „A ja taká dzivočka“ a „Na kráľovej holi“. Z klientov vystúpili Majka Blažeková, Janka Valentová, Mojmír Cikrai, Ivo Čietek, Ján Dírer, Miroslav Hudl a Vladimír Valenta.
Súťaž varenia tradičných slovenských jedál.
Z desiatich súťažných jedál porota podľa sčítaných hlasov vybrala tri najchutnejšie.
1. miesto – koláč – Korytnačka od pani Popluhárovej.
2. miesto – pletenka – Juniáločka od Anky Huťovej a Danky Rábelovej.
3. miesto – kysucký polesník od Ľubky Beliančinovej a lusková polievka na kyslo od našej pani riaditeľky Edity Kruzslíkovej.
Na záver programu nám krásne od srdca zahral na fujaru náš bývalý kolega Lukáš Cerovský.

Na otázku: „Čo sa vám páčilo na záhradnej slávnosti?“odpovedali:

Eva Lachová:
„Páčil sa mi tanec detských tanečníkov, keď krúžili a spievali. Ochutnala som chlebík s pomazánkou a ovocný koláčik.“
Anička Huťová ml. a Anička Huťová:
Malá Anička: „Páčil sa mi výber pesničiek, stále som tancovala s Vladkom Valentom a Evou Lachovou.“
Anka: „Pekný program. Výborné bolo vystúpenie malých detí. Pripravili si program, ktorý vyznel veľmi profesionálne.“
Janko Dírer:
„Páčil sa mi tanec, že som točil partnerku stále dokola. Veľmi ma to bavilo. A na budúce zas prídem.“
Beátka Paveleková:
„Páčila sa mi ľudová výzdoba a predstavenie našich klientov, najmä úvodný sólový tanec Majky Blažekovej.“

Záhradná slávnosť sa skončila, ale leto pokračuje a my už môžeme premýšľať nad témou Záhradnej slávnosti na budúci rok. Veríme, že sa opäť spolu stretneme v takej dobrej pohode ako tento rok. Tešíme sa na Vás.

Text: Ľ. Beliančinová, J. Farkašová, Foto: E. Forgáč

 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30-- KONIEC OZNAMU --