Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Geniálny Amedeo (2014)

Zverejnené na stránke: 17. júna 2014 | Oznam zverejnil:

17. júna 2014 sa konala vernisáž výstavy Geniálny Amedeo. Tohto roku to bol už jubilejný  –  5. ročník. Vernisáž spojená s aukciou prebiehala v prostredí kaviarne Kafe Scherz na Palisádach, ktoré podobným akciám svedčí a praje. Už tradične akciu moderovala Patrícia Garajová Jarjabková a aukciu opäť úspešne viedol naslovovzatý odborník kunsthistorik Ľuboslav Móza.

Názov výstavy vzdáva hold geniálnemu umelcovi Amedeovi Modiglianimu, ktorý za svoj výnimočný talent platil rozháraným životom. Jeho tvorba bola plná emócií, tajomstiev a mala osobitý rukopis. Jeho diela počas jeho života málokto kúpil, väčšinou iba najbližší priatelia. Trpel mnohými zdravotnými problémami, ale nad to všetko z jeho diel vyčnieva genialita. Niekde tu sa dajú nájsť styčné body aj s našimi klientmi – umelcami. Časť vystavených obrazov je zameraná na svojrázne interpretácie známych diel veľkých maliarov, časť  zase predstavuje voľnú tvorbu našich klientov.

Svoje diela, ktoré vytvorili pod vedením Renáty Frešovej, Michala Kraloviča, Zdenky Árvayovej a Alexandry Fialovej vystavujú klienti – umelci: Adrián Slezák, Katarína Sekáčová, Marián Nawalany, František Blecha, Zuzana Žákovicová, Táňa Lacíková, Alena Semaníková, Soňa Šoralová, Sandra Ebringerová, Linda Bošelová, Eva Vavrová, Ivan Čietek, Michal Fuchs, Miroslav Hudl, Andrej Vajda, Lukáš Boskovič, Peter Líška, Lukáš Kopúnek, Daniel Vajsábel a Tomáš Andris.

Spracované výtvarné témy sú rôznorodé a klienti Vás opäť raz prekvapia svojou tvorivosťou. Výsledkom je kolekcia diel vytvorených počas celého roka. Papiere a plátna ožili pomocou štetcov, pastelov či ceruziek a s našou pomocou odkrývajú viac či menej skryté talenty našich umelcov. Náš prístup a interakcia s klientom spočíva v kreatívnej práci. Klienta berieme ako partnera, s ktorým komunikujeme na primeranej úrovni. Aj pri maľovaní. Primárnu hodnotu nekladieme len na výslednú kresbu či maľbu, ale zameriavame sa najmä na proces tvorby, na vytvorenie bezpečného prostredia, v ktorom je radosť tvoriť. Rovnako sa snažíme aj o povzbudenie klientov k spontánnejším prejavom, k podpore rozvoja ich fantázie a posilňovania ich sebahodnoty.

Výstava potrvá do 31.8.2014 a srdečne Vás na ňu pozývame.

I. Bezáková, M. Kralovič

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22-- KONIEC OZNAMU --